SevenBis
|     cat    esp

La família de normes ISO 9001 són normes de qualitat establertes per l'Organització Internacional per a l'Estandardització (ISO). Es basen en estàndards i guies relacionades amb sistemes de gestió i eines específiques com els mètodes d'auditoria que verifiquen que els sistemes de gestió compleixen amb l'estàndard.

Per a verificar que es compleix amb els requisits de la norma, existeixen unes entitats de certificació. En el nostre cas estem acreditats per ICDQ, organització acreditada per l'ENAC (Entitat Nacional d'Acreditació).

ISO9001La seva implantació és un repte per a SevenBis però comporta una millor qualitat en els nostres serveis i beneficia als nostres clients:

  • Augment de la productivitat
  • Major compromís amb les necessitats del client
  • Millora contínua dels nostres productes i serveis

Aquesta certificació, junt amb el sistema de protecció de dades Copyright & License Verification Program, fan de SevenBis una empresa única en el sector de la duplicació de suports digitals.