SevenBis
|     cat    esp
DVD5

DVD 5

DVD d'una sola cara i capa simple, la grabació del qual es realitza mitjançant el procés industrial d'estampació. 12 cm. 4,7 GB de dades. Impressió: Fins a 6 tintes.

info@sevenbis.com - T. 932 040 016
DVD9

DVD 9

DVD d'una sola cara i capa doble, la grabació del qual es realitza mitjançant el procés industrial d'estampació. 12 cm. 8,5 GB de dades. Impressió: Fins a 6 tintes.

info@sevenbis.com - T. 932 040 016
DVD10

DVD 10

DVD de dues cares i capa simple, la grabació del qual es realitza mitjançant el procés industrial d'estampació. 12 cm. 9,4 GB de dades. Impressió: Fins a 6 tintes.

info@sevenbis.com - T. 932 040 016
DVD8

DVD 8

Mini DVD d'una sola cara i capa simple, la grabació del qual es realitza mitjançant el procés industrial d'estampació. 8 cm. 1,5 GB de dades. Impressió: Fins a 6 tintes.

info@sevenbis.com - T. 932 040 016
DVDR

DVD-R

DVD que pot ser grabat un sol cop mitjançant grabadores domèstiques de DVD. 12 cm.
4,7 GB de dades. Impressió: Fins a 6 tintes.

info@sevenbis.com - T. 932 040 016
DVDCARD

DVD Card

DVD amb la forma exacte de una targeta de visita. Permet emmagatzemar tot tipus de dades.
85 x 57 cm. 1,5 GB de dades.
Impressió: Fins a 6 tintes.

info@sevenbis.com - T. 932 040 016